Dierenasiels en andere organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn mogen kosteloos een project indienen.

We plaatsen alleen projecten waarvan wij kunnen waarborgen dat we de benodigdheden kunnen laten bezorgen. Denk aan projecten voor bijvoorbeeld; huisvesting (hokken, manden, etc.), voeding, medicatie, speeltjes en krabpalen en verzorgingsproducten.
Van het geld van de donaties voor projecten bestellen wij de producten en laten deze rechtstreeks bij de betreffende organisatie bezorgen. Deze ontvangt dus niet de geldelijke bijdrage maar enkel de goederen die werden gevraagd in het project.
Wij doen helaas géén projecten voor dierenartskosten. Daar bestaan andere gespecialiseerde organisaties voor zoals AZURA. Ook projecten voor producten die niet direct bijdragen aan het dierenwelzijn (zoals kantoorartikelen of keukenapparatuur) kunnen wij helaas niet aannemen.

Enkele voorwaarden:

  • Alleen Belgische dierenasielen en –organisaties kunnen zich aanmelden. De asielen zijn bij voorkeur erkend als VZW of door Dierenwelzijn (HK nummer). Voor de Nederlandse asielen en stichtingen verwijzen we graag naar de website van Dierendonatie.nl
  • “no kill” policy: Wij wensen geen asielen of organisaties te steunen die dieren inslapen om andere dan grondige medische redenen. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik een organisatie te weigeren of de samenwerking stop te zetten.
  • De dierenasielen en -organisaties dienen het project zelf ook actief onder de aandacht te brengen van potentiële donors in het bijzonder via hun eigen sociale media, vrijwilligers, nieuwsbrief en website.
  • De organisatie dient binnen twee weken na ontvangst van de producten een foto te sturen van de bezorgde goederen, zodat wij de sponsors het resultaat van hun bijdrage kunnen laten zien.
  • Het gevraagde bedrag is maximaal 500 euro, waardoor de kans dat het behaald wordt groot is. Is een project na drie maanden nog niet behaald en is dat binnen redelijke termijn niet te verwachten, dan bespreken we in overleg wat de beste vervolgstap is.
  • Voor elke organisatie/asiel mogen er tegelijk maximaal twee projecten actief zijn. Een organisatie/asiel mag wel zo vaak als gewenst projecten aanmelden.

 

Heb je vragen over bovenstaande, neem dan contact op via de onderstaande knop.