VZW Kat-Alyst en de website DierenDonatie.be

De VZW Kat-Alyst werd in 2017 opgericht met als doel “een katalyserende rol te spelen in de fondsenwerving voor en ondersteuning van opvang, verzorging en herplaatsing van dieren in nood, in het bijzonder zwerfkatten alsook andere opgegeven, gevonden, in beslag genomen en gedumpte dieren. “

 

 

De website DierenDonatie.be werd in die context ontwikkeld naar voorbeeld van de Stichting DierenDonatie.nl om ook aan Belgische asielen en organisaties een gelijkaardige ondersteuning te kunnen geven. Met de DierenDonatie website bieden we vanuit VZW Kat-Alyst een crowdfunding platform aan voor kleinschalige dierenprojecten. Crowdfunding is, heel kort gezegd, een beroep doen op mensen (de ‘crowd’) voor het financieren van projecten. In dit geval, gaat het om het financieren van projecten voor dierenasielen en andere organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn.