Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) onze website www.dierendonatie.be
Het is mogelijk dat wij bij jouw gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken. Met name zal het daarbij gaan om NAW-gegevens, emailadressen, eventueel telefoonnummers en betaalgegevens. Wanneer wij voor werkzaamheden derde partijen inschakelen (zoals hostingbedrijven, betaaldienstverleners en mailingservices), is het mogelijk dat wij ook persoonsgegevens met deze derden delen. Voor de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld geldt de cookie policy. De gegevens die cookies (automatisch) verzamelen zijn IP-adressen, browsergegevens, apparaatgegevens (resolutie van computerscherm en wat voor apparaat), tijdsduur van het bezoek, pagina’s die je bezoekt en de volgorde daarvan.
Wij verzamelen en verwerken de genoemde informatie om de volgende redenen:
a) Om vragen of opmerkingen te beantwoorden via het contactformulier op onze website www.dierendonatie.be via onze social media.
b) Om je (met jouw toestemming) in ons nieuwsbriefbestand op te nemen en om deze naar je toe te sturen.
c) Om projecten die je als dierenopvangcentrum indient te kunnen verwerken.
d) Om donaties die je aan projecten voor een dierenopvangcentrum doet te verwerken.
e) Om jouw reactie op onze website te personaliseren.
f) Vanwege technische redenen, zoals optimalisatie van de website (zodat bijvoorbeeld niet steeds opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld als je een reactie wilt plaatsen).
g) Voor systeem gerelateerde en statistische doeleinden.
Het is mogelijk dat wij je toestemming vragen voor verwerking. Je hebt dan altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarnaast hebben wij bij het gebruik van jouw persoonsgegevens een gerechtigd belang (bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies), omdat dit nodig is om een goed werkende website aan te bieden. Het kan ook zijn dat wij gerechtigd zijn je gegevens te gebruiken omdat wij deze gegevens volgens de wet moeten bewaren of delen.
In elk geval zullen wij deze informatie niet langer bewaren dan nodig of verplicht.
i. Inzage: Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens in te zien.
ii. Rectificatie / verwijdering: Je kunt ons ook verzoeken om je gegevens te laten rectificeren of verwijderen.
iii. Beperking / bezwaar: Verder mag je ons vragen de verwerking van de informatie te beperken of daartegen bezwaar maken.
iv. Data-overdracht: Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, weer te ontvangen (zodat je die weer kan delen met een ander).
v. Klacht: Je hebt tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, passen we de datum van ‘laatst bijgewerkt op’ onderaan deze verklaring aan.
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onze contact pagina

Laatst gewijzigd : 25/04/2019