De schrijnende beelden van de overstromingen branden nog op ons netvlies.  Naast het enorme mensenleed, zijn ook vele dieren getroffen door deze ramp. We mogen ons gelukkig prijzen dat we zelf gespaard gebleven zijn van deze ellende, maar willen een oproep doen om massaal de mensen en dieren te steunen.  Bedoeling is om met het opgehaalde geld, in de geest van dierendonatie.be spullen aan te kopen voor de asielen waar meest nood aan is in samenspraak met het asiel en dit voor een  maximaal bedrag van 1000 euro, zodat ze de adoptiedieren en zwerfdieren kunnen helpen.  Daarbovenop kunnen ook dierenvoedselbanken een beroep doen op deze steun onder dezelfde voorwaarden, want de mensen die alles kwijt zijn, zullen voeding en verzorgingsmateriaal nodig hebben voor hun dieren. Alle bijdragen, groot en klein, zijn meer dan welkom.

Crowdfunding
€ 1.030,00 / € 10.000,00