Baby’s.. Ze zijn toch zo schattig! Maar zonder de speciale zorgen  en voeding krijgen ze het moeilijk om een goede start te maken. Vandaar de hulpkreet van VOC Merelbeke. Ook nu konden ze rekenen op de hulp via Dierendonatie.be. Bedankt iedereen voor de hulp!

Het opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren in Merelbeke, actief sinds 1982, vangt jaarlijks ongeveer 7000 wilde dieren op met als doel deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, geroofde of uit het nest gevallen jongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…
Meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten kan na revalidatie terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de betreffende soort.

 

Reacties zijn gesloten.