Bio veiligheid is een punt in een opvangcentrum heel veel aandacht aan besteed wordt. Met eenvoudige voorzorgsmaatregelen komen we al heel ver. Dus toen er hulp gevraagd werd bij de aankoop van materiaal, gingen de sponsors van Dierendonatie.be spontaan aan de slag. Bedankt iedereen!

Omschrijving :
Het opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren in Merelbeke, actief sinds 1982, vangt jaarlijks ongeveer 7000 wilde dieren op met als doel deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, geroofde of uit het nest gevallen jongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…
Meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten kan na revalidatie terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de betreffende soort.

Reacties zijn gesloten.