Met de stormen die elk jaar toenemen, komen zeevogels steeds vaker in de problemen. Volledig uitgeput, onderkoeld en mager worden ze binnengebracht bij VOC Oostende. Daar moeten ze de correcte voeding krijgen om er terug bovenop te komen. Dankzij jullie donaties kon een voorraad spiering en sprot geleverd worden om de zeevogels te helpen. Bedankt iedereen voor de bijdrage!

Onze missie is zoveel mogelijk wilde dieren in nood een tweede kans geven op een leven in de vrije natuur!
Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende.
Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, houden we ons bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu.
We zijn het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.

 

Reacties zijn gesloten.