Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

VOC Merelbeke:
Warmte voor de wintergasten

door Kristel

  • 370

    Fonds Doel
  • 385

    Behaald bedrag
  • 66

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
100%
De campagne is succesvol.

Kristel

6 Projecten | 0 geprefereerde projecten

Zie volledige bio

Project Verhaal

Omschrijving :
Het opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren in Merelbeke, actief sinds 1982, vangt jaarlijks ongeveer 7000 wilde dieren op met als doel deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, geroofde of uit het nest gevallen jongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…
Meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten kan na revalidatie terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de betreffende soort.

Project omschrijving:
De winter komt eraan en dus ook de koudere temperaturen! Veel zoogdieren gaan nu in winterslaap waarbij hun lichaamstemperatuur heel laag wordt gehouden. Echter verblijven er momenteel heel wat egeltjes bij ons die te jong of verzwakt zijn om in winterslaap te gaan. Opdat we willen garanderen dat deze egeltjes, en verschillende andere diersoorten, de winter goed doorkomen, dienen ze extra ondersteuning te krijgen via warmte.
We hebben daarom nood aan enkele warmtematten waar we momenteel een tekort aan hebben.
Alvast bedankt voor jullie steun!

Naam Steun Bedrag Datum
Cynthia Degezelle 25 10/11/2023
Els Van geyte 25 10/11/2023
Hilde Kaspers 15 10/11/2023
Eline Vagenende 10 10/11/2023
Peggy Cauwels 25 10/11/2023
Iris Lafosse 25 10/11/2023
Isabelle Taveirne 5 10/11/2023
Nathalie Vermoesen 10 10/11/2023
Eva Weymeis 5 10/11/2023
Eva Curio 10 10/11/2023
Hugo Vandervaren 20 10/11/2023
Nancy Vandermercken 50 10/11/2023
Veronique Logé 10 10/11/2023
Evi Van de Velde 5 10/11/2023
Kathleen De Groote 10 10/11/2023
Karen Lenaers 5 10/11/2023
Louise Kuyvenhoven 20 10/11/2023
Stephanie Martens 5 10/11/2023
Justine Maselis 75 10/11/2023
Marleen Vanballenberghe 10 10/11/2023
Peggy Van Kerckhove 20 10/11/2023