Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

VOC Brasschaat/Kapellen:
Nieuwe kooien voor onze zangvogels.

door Walter Van der Stiggel

  • 360

    Fonds Doel
  • 360

    Behaald bedrag
  • 34

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
100.00%
De campagne is succesvol.

Walter Van der Stiggel

25 Projecten | 0 geprefereerde projecten

Zie volledige bio

Project Verhaal

Omschrijving :
Over heel Vlaanderen staan tien gespecialiseerde opvangcentra klaar, overkoepeld door Vogelbescherming Vlaanderen.
Het belangrijkste doel van deze centra is uiteraard het opvangen, revalideren en nadien terug vrijlaten van deze dieren.
Ook gedumpte, verwaarloosde en illegaal gehouden dieren komen bij ons terecht.
Daarnaast spelen educatie, onderzoek, sensibilisering, het begeleiden en opleiden van stagiaires een belangrijke rol.

Project omschrijving:
Onze kooien binnen voor de zangvogels zijn aan vernieuwing toe. We gebruiken deze kooien al jaren, en hebben dus al dienst gedaan voor 1000de vogeltjes. Natuurlijk verslijten deze ook, en dat hebben we deze zomer toch wel gemerkt. Om ons nu al voor te bereiden op de drukke zomer, zijn we opzoek naar sponsors die ons hiermee willen helpen. Help jij ons helpen?

Naam Steun Bedrag Datum
Thomas Kersten 15 21/11/2022
Daisy Vermeulen 50 20/11/2022
Ilse Van Dijck 50 20/11/2022
nadia Georgen 15 20/11/2022
Ines Andries 10 19/11/2022
Wouter Schijvens 50 19/11/2022
Anoniem 10 19/11/2022
Debbie Van craenenbroeck 20 19/11/2022
Margo Gabriëls 20 19/11/2022
Marcel Bens 20 19/11/2022
Ben Mylle 5 30/10/2022
Chris Leboy 50 08/10/2022
Britt Fraeters 20 08/10/2022
Kirsten Daems 20 07/10/2022
Leny De Leeuw 5 07/10/2022