Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende:
Melk voor jonge hazen

door Walter Van der Stiggel

  • 360

    Fonds Doel
  • 70

    Behaald bedrag
  • 61

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
19.44%
Minimum bedrag is€5 Het maximum bedrag is€ Vul een geldig getal in

Walter Van der Stiggel

23 Projecten | 0 geprefereerde projecten

Zie volledige bio

Project Verhaal

Omschrijving :
Onze missie is zoveel mogelijk wilde dieren in nood een tweede kans geven op een leven in de vrije natuur!
Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende.
Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, houden we ons bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu.
We zijn het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.

Project omschrijving:
Het is weer zover – de eerste jonge Haasjes komen eraan! Zij krijgen speciale melk totdat ze groot genoeg zijn om zelfstandig te eten. Kunnen jullie ons helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

Naam Steun Bedrag Datum
Alan Mommerency 20 02/03/2023
Heidi Compernol 15 01/03/2023
Marianne Zyde 10 01/03/2023
Lieve Eeckhout 25 01/03/2023