Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende:
Melk voor jonge hazen

door Walter Van der Stiggel

  • 360

    Fonds Doel
  • 360

    Behaald bedrag
  • 0

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
100.00%
De campagne is succesvol.

Walter Van der Stiggel

33 Projecten | 0 geprefereerde projecten

Zie volledige bio

Project Verhaal

Omschrijving :
Onze missie is zoveel mogelijk wilde dieren in nood een tweede kans geven op een leven in de vrije natuur!
Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende.
Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, houden we ons bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu.
We zijn het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.

Project omschrijving:
Het is weer zover – de eerste jonge Haasjes komen eraan! Zij krijgen speciale melk totdat ze groot genoeg zijn om zelfstandig te eten. Kunnen jullie ons helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

Naam Steun Bedrag Datum
Yvan Van Durm 55 18/05/2023
Marijke Peeters 10 16/05/2023
Michelle Vanhoucke 50 16/05/2023
Doriane Dr Jonghe 5 15/05/2023
Sandra Boinem 100 15/05/2023
Nancy De rouck 5 15/05/2023
saskja snauwaert 10 14/05/2023
Carine Vanmassenhove 5 14/05/2023
Cindy Troch 50 02/04/2023
Alan Mommerency 20 02/03/2023
Heidi Compernol 15 01/03/2023
Marianne Zyde 10 01/03/2023
Lieve Eeckhout 25 01/03/2023